1957 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 79,88
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
40836
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
32621
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
32425
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
19,750
%60
3 - LİSTE
% 37
12,136
%37
0
% 1
402
%1
0
% 0
137
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri