1957 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,99
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
47242
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
38262
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
31928
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
13,219
%41
2 - LİSTE
% 36
11,635
%36
1 - LİSTE
% 11
3,665
%11
0
% 6
2,209
%6
0
% 3
1,200
%3
0


1957 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri