1957 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 85,16
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
76836
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65433
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
65072
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286



1957 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
31,751
%48
4 - LİSTE
% 41
26,686
%41
0
% 6
4,545
%6
0
% 3
2,090
%3
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri