1957 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 81,83
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
222379
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
181963
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
180961
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
109,947
%60
11 - LİSTE
% 34
62,981
%34
0
% 2
4,073
%2
0
% 2
3,960
%2
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri