1957 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 72,50
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
87476
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63418
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
62717
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
31,180
%49
5 - LİSTE
% 39
25,063
%39
0
% 9
6,104
%9
0
% 0
370
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri