1957 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 67,56
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
27
Toplam Seçmen Sayısı :
580476
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
392148
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
390365
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
178,844
%45
27 - LİSTE
% 37
145,836
%37
0
% 13
52,250
%13
0
% 3
13,412
%3
0
% 0
23
%0
0


1957 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri