1957 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 84,87
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
110042
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
93398
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92747
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
42,922
%46
6 - LİSTE
% 45
41,877
%45
0
% 7
6,853
%7
0
% 1
1,095
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri