1957 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 82,71
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
70664
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
58443
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57980
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
29,079
%50
5 - LİSTE
% 41
24,028
%41
0
% 8
4,851
%8
0
% 0
22
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri