1957 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,31
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
298849
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
228037
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
226829
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
125,040
%55
16 - LİSTE
% 42
96,197
%42
0
% 2
4,897
%2
0
% 0
695
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri