1954 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,91
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
154092
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
140083
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
137498
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
79,733
%57
8 - LİSTE
% 33
45,653
%33
0
% 5
7,862
%5
0
% 3
4,250
%3
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri