1954 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,42
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
77912
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
70449
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
69665
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
29,973
%43
4 - LİSTE
% 40
28,042
%40
0
% 16
11,650
%16
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri