1954 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 92,16
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
243614
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
224517
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
223271
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
117,204
%52
14 - LİSTE
% 44
98,996
%44
0
% 3
7,071
%3
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri