1954 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,32
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
223983
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
202298
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
200784
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
121,098
%60
12 - LİSTE
% 37
75,329
%37
0
% 2
4,357
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri