1954 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 89,12
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
48222
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
42975
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
33705
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
12,807
%37
2 - LİSTE
% 36
12,413
%36
1 - LİSTE
% 25
8,485
%25
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri