1954 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 86,54
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
124140
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
107435
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
106341
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
64,467
%60
6 - LİSTE
% 39
41,755
%39
0
% 0
119
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri