1954 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 91,81
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
257448
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
236361
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
234833
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 64
151,569
%64
12 - LİSTE
% 32
76,069
%32
0
% 3
7,195
%3
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri