1954 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 88,33
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
155486
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
137336
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
135694
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 64
87,140
%64
8 - LİSTE
% 25
35,144
%25
0
% 9
12,658
%9
0
% 0
752
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri