1954 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 86,85
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
19
Toplam Seçmen Sayısı :
355095
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
308386
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
305987
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
164,002
%53
19 - LİSTE
% 34
106,497
%34
0
% 9
30,376
%9
0
% 1
4,397
%1
0
% 0
715
%0
0


1954 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri