1954 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 88,67
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
230590
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
204468
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
202428
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 63
127,578
%63
12 - LİSTE
% 30
60,860
%30
0
% 5
12,008
%5
0
% 0
1,184
%0
0
% 0
798
%0
0


1954 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri