1954 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 91,57
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
87627
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80240
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
81192
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
34,374
%42
5 - LİSTE
% 30
24,354
%29
0
% 22
18,633
%22
0
% 4
3,717
%4
0
% 0
114
%0
0


1954 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri