1954 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 91,12
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
99851
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
90989
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
90090
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
56,105
%62
5 - LİSTE
% 35
31,926
%35
0
% 2
1,845
%2
0
% 0
214
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri