1954 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 89,50
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
192151
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
171971
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
169976
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
104,862
%61
10 - LİSTE
% 33
57,329
%33
0
% 4
7,257
%4
0
% 0
528
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri