1954 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 86,10
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
188451
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
162259
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
155988
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
92,135
%59
10 - LİSTE
% 29
45,591
%29
0
% 10
16,044
%10
0
% 1
2,200
%1
0
% 0
18
%0
0


1954 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri