1954 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,02
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
133897
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
120534
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
119767
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
65,777
%54
7 - LİSTE
% 36
43,501
%36
0
% 4
5,498
%4
0
% 3
3,781
%3
0
% 1
1,210
%1
0


1954 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri