1954 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 89,21
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
20
Toplam Seçmen Sayısı :
427130
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
381024
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
376767
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
230,522
%61
20 - LİSTE
% 38
145,871
%38
0
% 0
374
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri