1954 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 79,68
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
29
Toplam Seçmen Sayısı :
685091
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
545867
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
539426
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
338,010
%62
29 - LİSTE
% 26
143,705
%26
0
% 8
43,420
%8
0
% 1
10,076
%1
0
% 0
4,215
%0
0


1954 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri