1954 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,78
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
154385
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
140148
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
138818
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
73,792
%53
8 - LİSTE
% 36
50,037
%36
0
% 8
11,485
%8
0
% 1
2,166
%1
0
% 0
1,338
%0
0


1954 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri