1954 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 92,20
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
140205
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
129274
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
126924
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
76,136
%59
8 - LİSTE
% 38
48,746
%38
0
% 1
2,034
%1
0
% 0
8
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri