1954 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 77,80
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
23068
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
17948
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
18019
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
9,801
%54
1 - LİSTE
% 23
4,289
%23
0
% 21
3,929
%21
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri