1954 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 85,58
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
93538
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80051
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
77904
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
38,863
%49
6 - LİSTE
% 42
32,778
%42
0
% 8
6,263
%8
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri