1954 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 85,90
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
140168
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
120399
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
119722
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
73,445
%61
8 - LİSTE
% 32
38,364
%32
0
% 6
7,816
%6
0
% 0
97
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri