1954 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 92,77
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
132535
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
122955
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
119302
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
72,907
%61
8 - LİSTE
% 35
42,333
%35
0
% 2
3,389
%2
0
% 0
673
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri