1954 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 90,31
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
177395
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
160201
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
152810
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
92,332
%60
9 - LİSTE
% 33
51,246
%33
0
% 6
9,232
%6
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri