1954 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 89,50
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
98338
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
88012
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
84726
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
42,998
%50
6 - LİSTE
% 27
23,712
%27
0
% 12
10,503
%12
0
% 7
6,097
%7
0
% 1
1,416
%1
0


1954 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri