1954 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 86,89
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
294004
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
255470
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
251784
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
158,361
%62
14 - LİSTE
% 30
76,363
%30
0
% 6
15,724
%6
0
% 0
1,336
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri