1954 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 91,66
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
40312
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
36949
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
31610
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
10,025
%31
2 - LİSTE
% 27
8,801
%27
1 - LİSTE
% 26
8,255
%26
0
% 14
4,529
%14
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri