1954 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 91,44
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
71944
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65787
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
65369
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
35,346
%54
4 - LİSTE
% 39
25,678
%39
0
% 4
2,659
%4
0
% 2
1,686
%2
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri