1954 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 87,00
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
21
Toplam Seçmen Sayısı :
421118
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
366356
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
362802
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
181,789
%50
21 - LİSTE
% 39
142,161
%39
0
% 9
35,676
%9
0
% 0
2,966
%0
0
% 0
210
%0
0


1954 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri