1954 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 95,26
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
96231
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
91665
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
89325
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
49,015
%54
5 - LİSTE
% 40
35,825
%40
0
% 4
4,322
%4
0
% 0
163
%0
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri