1954 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 93,16
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
238293
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
222000
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
218300
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861954 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
107,447
%49
13 - LİSTE
% 45
99,741
%45
0
% 3
8,178
%3
0
% 1
2,618
%1
0
% 0
316
%0
0


1954 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1954 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri